如何去除织物上的霉菌

方法 1

方法 1 的 4:清洗毛巾、衣物和寝具

WH.shared.addScrollLoadItem(‘7c53502c4f2cc4b64b855aeec64943b9’)

WH.performance.clearMarks(‘image1_rendered’); WH.performance.mark(‘image1_rendered’);{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-1-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-1-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/c/c0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-1-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-1-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
1
将约400克硼砂溶于2升温水或热水中。这种方法先用硼砂预处理生霉的织物,再清洗它们。首先,按每公升水使用200克硼砂的比例调配硼砂溶液。必要时可以增加硼砂和水的用量。用干净的桶或盆盛装溶液。
硼砂是很便宜而且容易买到的洗涤剂添加物,在大部分杂货店都能买到,通常和其它洗衣粉摆放在一起。
找不到硼砂的话,也可以用适合所洗织物的普通洗涤剂或无氯漂白剂代替。
热水去除霉菌等污垢的能力比冷水强,所以通常会选择用热水来清洗生霉的织物。[2]
X
研究来源

不过,并非所有织物都适合用热水清洗。如果织物不能用热水洗,那就先将溶液放凉。不要直接往冷水中添加硼砂,否则很可能会结块。
WH.performance.mark(‘step1_rendered’);

WH.shared.addScrollLoadItem(‘6a99083db04a3ee1f565182eae1719f0’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-2-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-2-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-2-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-2-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
2
将生霉的织物放进溶液中,浸泡5到10分钟。用棍子或勺子搅动织物,确保所有织物都吸收到溶液,而不只是生霉的部分。
如果织物无法完全浸在水中,可以用罐子把它压下去。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘736c9f82c01945b3a13c1136113af72f’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-3-Version-6.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-3-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-3-Version-6.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-3-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
3
轻轻地将平时用的洗涤剂刷到织物。取出浸泡过硼砂溶液的织物,拿到水槽或排水沟上方,轻轻地挤出多余水分。然后,将少量平时用的洗涤剂倒在霉斑上,用旧牙刷之类的软毛刷擦洗。
如果可以,最好从织物另一面擦洗霉斑。这样能确保霉斑脱离织物,而不是被挤到纤维深处,同时也能减少织物磨损。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘cddd085943d4002a63f5bde05742fb55’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c9/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-4-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-4-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/c/c9/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-4-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-4-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
4
用织物能承受的最高水温来清洗。现在,织物已经预处理过,可以开始清洗了。一般来说,采用热水和长时间的高功率清洗模式最有效。不过,某些织物可能因此而受损,所以还是要以织物护理标签上的指示为准。
要是霉菌污染不太严重,就可以和其它类似的衣服一起机洗,不用担心会影响其它衣服。
如果是白色织物,可以加一点漂白剂。至于彩色织物,只能用不会引起褪色的漂白剂或类似的洗涤剂清洗。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘6716f3b2245e5fa7f221558da75d0dc8’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-5-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-5-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/f/f0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-5-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-5-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
5
让织物自然风干,必要时可以重复上述清洁过程。洗好织物后,将它们挂在晒衣绳上晾干。不要放进烘干机,因为高温会让包括霉菌在内的污垢凝固。检查晾干的织物,要是还有霉菌,可以重复上述清洁过程。
尽量让衣服在太阳下晒干,进一步杀死残留的霉菌。
如果非得使用烘干机,那就设置成“无加热”模式。

WH.ads.addBodyAd(‘method_ad_1’)
WH.ads.addBodyAd(‘mobilemethod_ad_1’)广告

方法 2

方法 2 的 4:清洁家具衬垫

WH.shared.addScrollLoadItem(‘291153beb1632e0735dcea00c2f2954a’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/34/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-6-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-6-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/3/34/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-6-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-6-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
1
先用吸尘机打扫受霉菌影响的区域。这种方法利用外用酒精的清洁能力,去除在家具扎根的霉菌群落。首先,用吸尘机尽量去除越多霉菌越好。大部分吸尘机都有附带延长管或类似的附件,即使霉菌生长在难以触及的裂缝中,也能轻易吸掉它们。
如果可以,将家具移到通风良好的户外区域后再开始打扫,这样是未来减少吸入霉菌袍子的风险。
在这一步中,不妨戴上防尘口罩,以免吸入微小的霉菌袍子。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘a29b55df4bb8ccd573f8b4723c74addf’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5d/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-7-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-7-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/5/5d/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-7-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-7-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
2
用外用酒精和水轻轻擦洗。接下来,将240毫升外用酒精和240毫升热水混匀。将一块清洁海绵浸泡在溶液中,拧干大部分水,再轻轻擦拭生霉的家具衬垫。溶液不能用得太多,衬垫在擦洗过后应该是潮湿的,但不至于湿透或滴水。
注意,外用酒精会损坏某些织物。为了确认衬垫是否能承受外用酒精,找个不显眼的位置轻擦少许溶液,静置15分钟。如果衬垫有变色或受损的迹象,那就得改用本文介绍的其它清洁溶液了,比如上面的硼砂溶液,或是下面的自制清洁溶液。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘d275eff6f02a572fe2baf4142476bbb7’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/ce/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-8-Version-7.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-8-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/c/ce/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-8-Version-7.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-8-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
3
将溶液静置30分钟。在家具上所有生霉的区域都擦了酒精溶液后,静置30分钟或更久,好让它发挥作用。酒精会慢慢渗入织物,杀死霉菌群落。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘e18606849d39a2e7dd92c33bf31bf37e’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/49/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-9-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-9-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/49/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-9-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-9-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
4
清洗干净后擦干衬垫,必要时可以重复上面的过程。用干净的水弄湿一块海绵或抹布,轻拍生霉的区域,洗掉部分酒精溶液。接着用干纸巾尽量吸掉越多水分越好。如果霉菌看起来似乎已经清除干净,那就让家具自然风干。要是还有霉菌,可能需要再抹少许清洁溶液,重复上述的清洁过程。
如果可以,将衬垫带到屋外,放在太阳下晒干。如果不行,就打开窗口和(或)风扇,好让室内空气流通。家具一定要在通风良好的地方风干,否则很可能会再次滋生霉菌。
如果织物吸收了很多水分,尝试用干湿两用吸尘器吸掉多余水分。

WH.shared.addScrollLoadItem(’94c23ef56a4b93e45339e31f6ea26544′)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/bb/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-10-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-10-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/b/bb/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-10-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-10-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
5
丢掉严重受污染的家具。不是所有霉菌都能处理干净。要是霉菌污染很严重,已经深入衬垫或留下永久的霉斑,也许家具不能再恢复正常了。这种情况下,你最好丢掉受影响的家具,以免危险的霉菌袍子漂浮在屋内空气中。你也可以聘请专业的清洁公司来去除霉菌,不过通常价格不菲。

WH.ads.addBodyAd(‘mobilemethod_ad_2’)广告

方法 3

方法 3 的 4:处理地毯和小毛毯

WH.shared.addScrollLoadItem(‘0795c085f3018e68ada37ce6b26502f8’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/86/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-11-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-11-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/8/86/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-11-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-11-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
1
用扫把打扫生霉的区域。要处理生霉的地毯或小毛毯,首先用扫把清扫或拍打地毯,尽量去除紧密织物纤维之间的霉菌。记得戴上防尘口罩,别让孩子和宠物靠近。吸入霉菌对健康有害。
想要更深入清洁,你可以用手刷代替扫把。地毯和小毛毯通常比上面提到的布料更结实,但还是要小心,不要刷得太用力,以免损坏地毯纤维。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘0ae515ca008614ef040de9b7ff54d1d9’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/d8/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-12-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-12-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/d/d8/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-12-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-12-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
2
吸尘。接下来,用吸尘机吸出刚才扫出来的霉菌。使用普通的吸管就可以了,如果想要加强吸尘效果,可以使用带有滚刷的吸头。
吸出霉菌后,最好清空吸尘机,否则下一次吸尘时,霉菌可能再次被吹到空中。[3]
X
研究来源

在通风良好的户外地方清空吸尘机,以降低吸入霉菌造成的健康风险。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘6a9c108298faf409a14b2876a79c3d0e’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6e/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-13-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-13-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/6/6e/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-13-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-13-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
3
用肥皂水略略擦一下。将海绵或小抹布浸入肥皂水中,拧干水分,轻轻擦拭生霉的地方,让清洁溶液渗入其中。不要用海绵或抹布大力擦洗或摩擦地毯,以免把霉菌袍子推入纤维深处。
不要用太多水。要是地毯湿透了,反倒会形成适合霉菌生长的潮湿环境。你只用对地毯纤维稍加清洁,而不是彻底清洗它们。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘2164863b00a3023332b1aeb936d92e69’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b1/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-14-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-14-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/b/b1/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-14-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-14-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
4
再次吸尘。抹了肥皂水后,再次在地毯生霉的位置快速吸尘,以吸掉多余的水。虽然无法吸掉所有水分,但吸出越多水越好。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘fc87f1382ef15995e48cd61e69ebb051’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/1/13/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-15-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-15-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/1/13/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-15-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-15-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
5
如果可以,在等待地毯变干期间运行除湿机。霉菌和许多真菌一样,喜欢在潮湿阴暗的地方生长。只要移除这些条件,就能减少霉菌滋生的几率。比如说,如果你有除湿机,抹了肥皂水后运行它,这样就能在等待地毯变干期间减少空气中的水分。空气中的水分越少,霉菌就无法长期生存。
除湿机很贵,最好在夏末或秋天的时候买,这时候的价格最便宜。好好利用促销活动和优惠券。
如果你住的地方很干燥,可以打开一些窗口。如果你住的地方很潮湿,关窗并开风扇。这样做不会减少空气中的水分,但至少能保持通风,让地毯风干。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘5aa494ddc22aff533bb804f1cbc275a6’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/81/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-16-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-16-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/8/81/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-16-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-16-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
6
如果霉菌污染很严重,可以考虑移除地毯。要是常规方法无法去除地毯上的霉菌,你也许需要采取更严格的措施,将地毯送去给专业的清洁公司清洗或者丢掉。如果是全屋整铺地毯,可能需要用到撬杆、地毯刀等特殊工具。在网上搜索移除地毯的详细指示。大多数情况下,为了安全起见,你需要戴上防尘口罩。
小毛毯则可以轻松地卷起来,带到屋外挂在通风良好的地方。你可以在屋外进行深层清洁,不用担心会滋生更多霉菌。
记得检查地毯下的衬垫是否有霉菌。丢掉有生霉迹象的衬垫,留下它只会让铺在上面的地毯再次滋生霉菌。[4]
X
研究来源

WH.shared.addScrollLoadItem(‘fb950ffdc605d988246ad27f7a8a04f5’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/94/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-17-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-17-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/9/94/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-17-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-17-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
7
用地毯清洗剂或醋水消除挥之不去的霉味。即使去掉了地毯上的霉菌,屋内可能还是会有一股潮湿的气味。好在有许多方法可以解决这个问题。最简单的方法是买一瓶地毯清洗剂,按照生产商的指示使用。通常需要用清洗剂擦洗地毯,静置一段时间,然后用吸尘机吸干。不过,实际情况并非总是如此,要以产品上的指示为准。
你也可以自制清洁溶液,将少量白醋倒进一个喷瓶,喷在有霉味的地方,等待10分钟,然后在上面撒小苏打。当白醋和小苏打产生的化学反应结束后,就用吸尘机吸干净。下面有更详细的指示。[5]
X
研究来源

WH.ads.addBodyAd(‘mobilemethod_ad_3’)广告

方法 4

方法 4 的 4:使用自制溶液

WH.shared.addScrollLoadItem(‘3632ad385f863e293587b1c6b1d8b7a0’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-18-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-18-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/b/b0/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-18-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-18-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
1
用柠檬汁和盐自制天然清洁剂。上面的方法应该足以应付大多数霉菌,不过还有许多自制清洁溶液也能起作用。比如说,偶尔被用来清洁衣服的柠檬汁搭配普通食盐,就是一款有效又温和的擦洗剂。跟着下面的简单步骤做:
将80毫升未经稀释的柠檬汁和足够的盐混匀,调成稀糊状。
将糊状物倒或舀到生霉的织物上。
用软毛刷轻轻擦洗。
将织物放进洗衣机清洗并晾干,或者用吸尘机吸掉多余的糊状物,然后让它自然风干。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘d05cb04a2ba4a4859f24c4c18b10e3bc’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cc/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-19-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-19-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/c/cc/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-19-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-19-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
2
用双氧水和水调配温和的漂白剂。白色织物可以用的清洁剂比有色织物多,因为不用担心会褪色或染色。双氧水有天然漂白作用,而且非常便宜,大部分杂货店和百货公司都能买到。按下面的步骤用双氧水去掉织物上的旧霉斑:
用棉签或干净的抹布直接将双氧水轻轻抹在霉斑上。
静置15分钟。
如常清洗。除了常用的洗涤剂之外,还可以倒入80到160毫升双氧水,以增强去污效果。

WH.shared.addScrollLoadItem(‘b2e3ebc320cc28e0281f4009216d0e9b’)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/86/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-20-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-20-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/8/86/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-20-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-20-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
3
用小苏打和醋调配出会起泡的清洁剂。如上所述,醋是很有效的天然清洁剂和除臭剂。不过只能使用白醋,苹果醋、意大利香醋等其它类型的醋是有色液体,会造成染色。按下面的步骤用白醋清洁织物:
将等量的醋和温水倒入一个小碗混匀。
用干净的抹布将混合液轻轻抹在生霉的织物上,或者倒入一个喷瓶,然后喷在织物上。
静置10分钟,然后撒上大量小苏打来中和醋。
如果是衣服,如常清洗和弄干。至于家具衬垫和地毯,用吸尘机打扫干净后,让它们自然风干。

WH.shared.addScrollLoadItem(’80c30cb6884a5e30a494b1f26e976481′)

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-21-Version-5.jpg/v4-460px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-21-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/0/01/Remove-Mildew-from-Fabric-Step-21-Version-5.jpg/v4-728px-Remove-Mildew-from-Fabric-Step-21-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

“}
4
将织物挂在太阳底下晒干,达到天然去污效果。如果你住的地方刚好是阳光充足的晴天,那就能轻松除掉讨人厌的霉斑。将洗好的织物挂在太阳底下晒干,而不是用机器烘干,实践证实这样的确能明显淡化污渍。用晒衣架或晒衣绳可以取得最佳效果。
有色织物长时间晒太阳会褪色,需要慎用这种方法。

WH.ads.addBodyAd(‘mobilemethod_ad_4’)广告

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。